Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych na portalu kupdepth.pl

  1. Sklep zbiera dane użytkowników jedynie w przypadku składania zamówienia. Dane obejmują tylko te konieczne do należytego wykonania zamówienia, takie jak:
   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
   • Adres dostawy
   • Numer telefonu
 2. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest:
   Heseya Sp. z o.o.
   ul. Gdańskia 89/1
   85-022 Bydgoszcz,
   REGON 368864250
  2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: shop@kupdepth.pl
 3. Ochrona danych osobowych

  1. Połączenie ze sklepem jest szyfrowane.
  2. Wszelkie udostępnione nam dane przechowywane są na serwerze zabezpieczonym przed dostępem zdalnym i fizycznym przez osoby nieupoważnione.
  3. Dostęp do danych osobowych moją tylko pracownicy odpowiedzialni za realizacje zamówienia i są zobowiązani do ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
 4. Udostępnianie danych osobowych

  1. Heseya nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.
  2. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację.
 5. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

  1. Użytkownik ma prawo do dostepu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
  2. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt pod adresem: shop@kupdepth.pl

© Depth Jewelry 2017 - 2021

Developed by Heseya